1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Werkwijze

Hoofdactiviteit van de SBA is het financieel en bestuurlijk-organisatorisch ondersteunen van buitenlandse dierenasielen die zelf niet in staat zijn een verantwoorde opvang in stand te houden. Daarbij gaan wij niet over een nacht ijs. Een asiel komt pas voor structurele steun in aanmerking, nadat we hebben vastgesteld dat het om een bonafide en levensvatbaar initiatief gaat. Daarbij worden werkwijze, beleid en administratie terdege doorgelicht en investeringsaanvragen grondig op hun haalbaarheid gecheckt. De SBA werkt immers met geld van donateurs die op haar deskundigheid en betrouwbaarheid rekenen.

De SBA is een vrijwilligersorganisatie met een ‘eigen’ gezicht en identiteit, die echter ook openstaat voor samenwerking met andere organisaties. In dat kader werken wij bijvoorbeeld nauw samen met de Nederlandse Dierenbescherming, maar ook met organisaties in de diverse landen waar onze asielen zijn gevestigd.

Behalve asielen financiert de SBA ook initiatieven die bijdragen aan een meer fundamentele oplossing van het zwerfdierenprobleem in een land. Zo initiëren en ondersteunen wij ter plekke chipacties en sterilisatiecampagnes. Daarbij worden grote aantallen zwerfdieren gechipt en gecastreerd/gesteriliseerd, om zo de ongebreidelde groei van populaties honden en katten tegen te gaan.

De SBA pleit voor de aanpak van het zwerfdierenprobleem in de desbetreffende landen zelf. Dat wil zeggen dat wij geen voorstander zijn van het naar Nederland halen van zwerfdieren uit het buitenland. Wie een dier uit het asiel wil halen, kan immers prima terecht bij de circa 60 Nederlandse dierenasielen.