1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Organisatie

Stichting Buitenlandse Asielen (SBA) ondersteunt al sinds 1983 dierenasielen over de hele wereld. Momenteel zijn dat er 22. We steunen hen zowel met geld als met advisering op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering. De SBA is een organisatie zonder winstoogmerk, die wordt gerund door een team van deskundige vrijwilligers die hun sporen op het terrein van dierenbescherming en dierenopvang ten volle hebben verdiend.

De SBA heeft een samenwerkingsconvenant met de Nederlandse Dierenbescherming op het gebied van zwerfdierenopvang in het buitenland. In dit kader legt de Dierenbescherming alle hulpvragen vanuit het buitenland voor advies c.q. verdere behandeling voor aan de SBA.

De SBA kan haar belangrijke werk alleen maar doen met de hulp van haar trouwe donateurs. Zij zorgen ervoor dat wij ook in de komende jaren de helpende hand kunnen blijven bieden aan hulpbehoevende asielen. Lees hier hoe u de SBA kunt steunen


Bestuur SBA
Voorzitter: Wim Koedijk, oud-directeur Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Secretaris/penningmeester: Jan Kok
2e secretaris: Diny Brummelman
Lid: Emmie Poutsma
Lid: Linda van Gelder

 

Beleidsplan

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • Asielen die al jaren een financiële ondersteuning van de Sba ontvangen, blijven die, bij gebleken noodzaak, ontvangen jaarlijks of 2x/jr. een financiële ondersteuning in hun exploitatiekosten
  • Aanvragen voor financiële exploitatie-ondersteuning van nieuwe asielen worden in beginsel beperkt tot Europa. Uitgangspunt hierbij is terughoudendheid.
  • Het directe aandachtsveld is gericht op Europa, buiten Europa ‘is de mogelijkheid van een controle ‘onzerzijds’ beperkt.
  • Alle Europese asielen komen voor projectfinanciering,, mits onderbouwd met een goed plan met offerte(n), in aanmerking voor een financiële bijdrage. Uiteraard op grond van bestuursbesluit.
  • Alle projectvoorstellen buiten Europa komen in beginsel niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Uitzondering geldt voor die asielen die al jarenlang een relatie hebben met Sba
  • Alle instanties die een bijdrage ontvangen, hebben de verplichting met regelmaat verslag te doen van hun activiteiten en m.n. bij projectfinanciering zowel met woord als beeld verslag te doen aan Sba (voor onze fondsenwerving)

 

Bezoldiging

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Slechts gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening van de SBA (pdf)