1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kerstmaaltijd voor Roemeense honden!

06 december 2013 - Vorig jaar organiseerde dierenvriendin Elfriede Hörl een echt kerstdiner voor de honden in het asiel in Szentes. Dat werd toen, mede met onze steun, een groot succes (zie foto's hieronder). Maar liefst 500 honden konden een keer lekker eten! Dit jaar heeft ze een actie op touw gezet voor de honden in het asiel Fiducia in de Roemeense stad Reghin en in het gemeentelijke asiel van dezelfde stad. Elfriede vraagt SBA en haar trouwe donateurs om een bijdrage...

  

Elfriede: 'Daar waar mensen de Kerst meestal met een goed gevuld bord vieren, hebben veel dieren het belabberd. Voor hen is Kerst een dag als alle andere: een dag in de kou, een dag van honger, een dag van benauwdheid, een dag zonder liefde en zorg, een dag vechten om te overleven... Wat wij willen doen is de in totaal 441 dieren van twee asielen in Reghin, Roemenië, een heerlijke kerstmaaltijd aanbieden. Het gaat om honden die zwervend van straat zijn geplukt en nog in een soort shock verkeren door de gedwongen opname in het asiel. Ze moeten zo snel mogelijk voelen dat de mensen van het asiel het goed met hen voor hebben. Deze actie helpt daarbij. Een goed gevulde voerbak kost € 2,90. Vrijwilligers koken zelf de maaltijden voor de dieren, zodat die ook voor een keer per jaar een voedzame, warme maaltijd kunnen hebben. De maaltijden worden rond de Kerst met een busje langs de dieren gebracht.'

De SBA vindt het leuk om dit mooie initiatief te steunen. Dus als u nog een paar centen over heeft, maak dan uw bijdrage over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Gouda onder vermelding van 'Maaltijden Reghin'. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Geef voor een nieuw kattenverblijf Bonaire

03 december 2013 - De dierenopvang op Bonaire is keihard toe aan een nieuw kattenverblijf en doet er alles aan om het benodigde geld voor de verbouwing bij elkaar te krijgen. SBA wil helpen...

Het huidige kattenverblijf van het asiel op Bonaire is er zo slecht aan toe, dat het de komende regentijd nauwelijks zal overleven. Het dak lekt, dakgoten ontbreken, het hout rot weg en het is eigenlijk veel te krap voor de huidige populatie katten. Als het regent staat het hele verblijf blank. De dieren hebben behoefte aan een licht, droog en gezond verblijf, waar ze weer helemaal de oude kunnen worden.

Graag willen we de Animal Shelter Bonaire helpen dit hoogst noodzakelijke kattenverblijf te realiseren. Als trouwe donateur kunt u ons daarbij helpen. Maak uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Gouda. Mede namens Marlies Tiepel en haar team alvast hartelijk dank voor uw steun!

Regentijd op Koh Samui

23 november 2013 - Gisteren kregen we bericht van Brigitte Gomm van het Dogs Rescue Centre op Koh Samui. De regentijd is begonnen, en dat valt niet mee.

 
Brigitte: 'Vandaag viel de eerste zware regen, zodat we de hele dag bezig zijn geweest met het droogpompen van het terrein. Zoals gebruikelijk viel de stroom uit, maar gelukkig hebben we kort geleden een generator aangeschaft voor dit soort noodgevallen en zo konden we toch pompen...

   

Zoals alle mensen hier, hebben we een veertig centimeter hoge muur voor onze ingang gebouwd om het water buiten te houden. De steeg langs ons asiel is een kolkende beek geworden. De eigenaar van de grond hier wilde dat we een gat in one beschermingsmuur maken om zo het water sneller te laten afvloeien, maar dat vonden wij geen goed idee. Toen heeft hij het zonder onze toestemming toch gedaan... Enfin, we redden het wel, gelukkig hebben we weer stroom en de honden maken het goed.'

Lees onze nieuwsbrief van november 2013

23 november 2013 - Onlangs stuurden wij onze halfjaarlijkse nieuwsbrief naar al onze donateurs. Daarin geven we een update van de ontwikkelingen in een aantal asielen die wij ondersteunen. Ook vertellen we wat meer over onze activiteiten in de laatste maanden.
Wie de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, kan hem hier alsnog lezen.

Bekijk onze nieuwsbrief van november 2013

Ruzomberok bedankt donateurs SBA

01 november 2013 - Het asiel in Ruzomberok, Slowakije krijgt al sinds 2002 steun van SBA. Onder leiding van Olga en Peter Lizak doet een team van vrijwilligers waaronder hun twee zoons, geweldig goed werk. Toen zij in financiële nood kwamen, heeft SBA de helpende hand kunnen bieden - dankzij haar trouwe donateurs. Olga Lizak doet u hun welgemeende dank toekomen.
  
Olga: 'Enkele jaren geleden moesten door een wetswijziging alle honden en katten in de opvang officieel worden geregistreerd. Dit bracht natuurlijk hoge kosten met zich mee, terwijl de opvang van zwerfdieren onverminderd doorging. Als gevolg van deze situatie raakten wij diep in de schulden, met name door de enorm hoge dierenartskosten. Het bracht ons op de rand van het faillissement, wat zou betekenen dat alle aan ons toevertrouwde dieren aan hun lot overgelaten zouden moeten worden. We klopten aan bij SBA, en die deed een oproep bij haar trouwe donateurs. Dat werkte! Dankzij uw hulp heeft de SBA een bedrag kunnen overmaken om ons te helpen en vooral de dieren te eten te geven. Hartelijk dank, u heeft ons gered!'