1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Cyprus: lekker luieren in de zon

20 december 2013 - Van het asiel Paphiakos & CCP Animal Welfare kregen we enkele foto's waaruit blijkt dat het daar prima gaat, mede dankzij de steun van SBA en haar trouwe donateurs.


Paphiakos is gestart in 1982 door een groep mensen die zich ernstig zorgen maakten over het welzijn van de talloze zwerfdieren op het eiland. Aanvankelijk onttermde men zich vooral over de honden, later kwam daar de opvang van zwerfkatten bij. De organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er een goed uitgeruste dierenkliniek kwam en geeft voorlichting aan het publiek over verantwoorde omgang met dieren.


In de loop der jaren is Paphiakos & CCP Animal Welfare enorm gegroeid. De opvang biedt nu onderdak en zorg aan meer dan 1.000 dieren: honden, katten, ezels, paarden, geiten, konijnen, en zelfs een schaap. Met de hulp van donateurs en organisaties als SBA, lukt het om al deze dieren een goed heenkomen te bieden.


Een team van gekwalificeerde dierenartsen en dierenartsassistenten zorgt dat de dieren professionele zorg krijgen. Op de foto's ziet u de honden en katten die net gegeten hebben en zich lui uitstrekken op een warm plekje, liefst niet in de brandende zon. Op de foto met de katten ziet u rechts achterin het Educatiecentrum van de opvang, waar het publiek wordt voorgelicht over verantwoorde omgang met dieren.