1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

In Chia, Colombia wordt het zwerfdierenprobleem goed aangepakt

20 september 2016 - In het door SBA gesteunde asiel in Chia, Colombia gebruikt men het geld dat wij tweemaal per jaar opsturen vooral om sterilisatieacties te organiseren. Men vangt de dieren, steriliseert ze en zet ze dan weer terug op de plaats waar ze gevangen zijn. Ook kunnen mensen die de operatie niet zelf kunnen bekostigen, een beroep op hen doen. De beste manier om het zwerfdierenprobleem hier aan te pakken.

Een mobiele groep dierenartsen voert de operaties uit. Op posters kunnen de mensen zien wanneer het team komt. De operaties worden meestal in een kerk of school uitgevoerd en dan zitten de eigenaren buiten in de rij te wachten. Vanuit de plaats waar gewerkt wordt en de dierenartsen wonen, gaan zij regelmatig naar een omliggende stad om daar te steriliseren. Zo zijn in een groot deel van Colombia al vele dieren geholpen.
Chia sterilisatie Chia gracias
Op de linkerfoto ziet u hoe de dieren gebracht worden en op de rechterfoto ziet u hoe ze later (in een primitieve omgeving) uit hun narcose ontwaken. Op de muur ziet u overigens een poster waarop de SBA wordt bedankt voor haar hulp. Op haar beurt dankt de SBA weer alle donateurs die aan deze succesvolle aanpak hebben bijgedragen!