1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tornado verwoest asiel in Viseu: uw hulp is nodig!

29 november 2018 - Het goede nieuws over de nieuwe autoclaaf was nog maar net geplaatst, of we kregen een alarmerend bericht van het asiel in Viseu, Portugal over een verwoestende tornado die het asiel vol heeft getroffen. De ramp voltrok zich op 25 november jongstleden, net nu het asiel zijn zaakjes een beetje voor elkaar had. SBA wil hulp bieden aan het asiel, maar we kunnen dat niet zonder de steun van onze donateurs.
Tornado1Tornado2
De niets ontziende tornado heeft 100 jaar oude bomen ontworteld, die vervolgens op de hokken en de daarin verblijvende honden stortten. Vele hokken werden volkomen vernield en veel van het hekwerk eveneens. De brandweer is al drie dagen bezig de reusachtige bomen op te ruimen. Door de enorme schade moeten de honden ‘s nachts in de nieuwe speelweiden slapen, zonder hokken om in te schuilen. Dit terwijl het nu al zo af en toe 4 graden vriest...
Beheerder Ana Vaz: 'Na de brand van afgelopen zomer hadden we alles weer piekfijn in orde, nu kunnen we weer van voren af aan beginnen. Intussen bereiken ons berichten dat er nog meer storm op komst is, die met een snelheid van soms wel 130 kilometer per uur over het land raast, gepaard gaand met snoeiharde regen.'
Tornado3Tornado4
SBA wil het zwaar getroffen asiel in Viseu graag helpen om over deze ramp heen te komen. We hebben hen gevraagd een raming te sturen van de eerste kosten die gemaakt moeten worden om nieuwe hokken neer te zetten voor de winter en het hekwerk te repareren. Er zal veel geld nodig zijn om alle toegebrachte schade te herstellen. U kunt ons hierbij helpen met een bijdrage op bankrekening NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast heel hartelijk dank!

Asiel in Viseu (Portugal) krijgt nieuwe autoclaaf

23 november 2018 - Net als eerder het asiel in Istanbul, Turkije, deed onlangs het door SBA gesteunde asiel in Viseu, Portugal  een beroep op ons om hen te helpen bij de aanschaf van een nieuwe autoclaaf, omdat de oude het had begeven. Uiteraard hebben wij hen geholpen, want zo'n apparaat is onontbeerlijk bij operaties. Zie hieronder het splinternieuwe apparaat.
 Autoclaaf 1 dichtAutoclaaf 2 open
Aangezien men niet kan steriliseren en castreren zonder autoclaaf (= duur apparaat om medisch instrumentarium te steriliseren) was het dringend nodig een nieuwe aan te schaffen. Dat is dan ook gebeurd. Als je veel dieren op één dag wilt helpen, moeten er vaak en veel operatiesets gesteriliseerd worden. Het is dus een uiterst belangrijk instrument dat zeer veel gebruikt wordt.
Het asiel in Viseu houdt zich bezig met de opvang van honden en katten, en zorgt zo mogelijk voor herplaatsing. Ten aanzien van het zwerfdierenprobleem voert men een actief preventiebeleid, door aan de lopende band dieren te steriliseren/castreren, soms wel meer dan tweehonderd per maand. (Zie hier ook weer de noodzakelijkheid van een goede autoclaaf, die zorgt voor steriel instrumentarium.) Tot slot geeft men voorlichting aan de jeugd om die al vroeg bij te brengen hoe je verantwoord met dieren omgaat.
Viseu heeft dit jaar op velerlei gebied vooruitgang geboekt, ondanks een grote storm en een nog grotere brand die veel schade hebben toegebracht aan het asiel.

Lees de dubbeldikke SBA-nieuwsbrief van november 2018

23 november 2018 - Onlangs stuurden wij de halfjaarlijkse SBA-nieuwsbrief naar al onze donateurs. Daarin geven we een update van de belangrijkste ontwikkelingen in de asielen die wij ondersteunen. Als u deze nieuwsbrief leest, bent u weer helemaal bij! Wie de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, kan hem hier alsnog lezen. Veel leesplezier!

Bekijk onze nieuwsbrief van november 2018

Istanbul: nieuw instrumentarium voor operaties

6 november 2018 - Het asiel in Istanbul - Sahipsiz Hayvanlari Koruma Dernegi (SHKD) - heeft het afgelopen halfjaar de hulp aan zwerfdieren in de regio uitstekend op orde gebracht. Murat Bekhan en zijn team gaan onverminderd door met sterilisatieacties in de regio, op uitnodiging van de plaatselijke overheden. De nieuwe autoclaaf (apparaat om medisch instrumentarium te steriliseren) die SBA begin 2018 financierde, is in dit verband erg nuttig gebleken! Onlangs kregen wij een nieuw verzoek van hen, nu voor de financiering van nieuw instrumentarium voor sterilisatie en castratie.
Istanbul operatieset closeDe SHKD doet veel aan preventie door voorlichting te geven over verantwoorde omgang met dieren en in het bijzonder over het belang van castratie/sterilisatie. Daarnaast organiseert men regelmatig grootschalige sterilisatieacties.
Om dit werk goed en verantwoord te kunen blijven doen, was er grote behoefte aan nieuw instrumentarium. Het oude instrumentarium voldeed niet meer, en moest worden vervangen. Zelf hadden ze al het een en ander gekocht, maar er was onvoldoende geld om het gehele instrumentenbestand te vervangen - het meeste geld gaat uiteraard op aan elementaire zaken zoals eten, drinken en veterinaire zorg. SBA heeft daarom besloten vier nieuwe operatiesets ad € 250,- per set te financieren. Met dank aan onze donateurs!

Katten in Belgrado zitten er warmpjes bij...

18 oktober 2018 - Eerder dit jaar berichtten wij u over een hulpactie voor het asiel Help Animals in Belgrado, dat aan een grote opknapbeurt toe was. Bij een eerste update lieten zij weten dat de eerste radiatoren waren aangebracht, maar dat de katten er nog flink aan moesten wennen. Nu is alles klaar en iedereen blij...
 Belgrado okt2018 Shelter 1Belgrado okt2018 Shelter 2
  De kattenverblijven zien er werkelijk zeer gezellig en warm uit...

Een medewerker schreef in augustus: 'De verroeste CV-radiatoren waar we vorige keer over berichtten, zijn in de periode van 26 juli tot en met 1 augustus vervangen. Zoals jullie kunnen zien, zijn er geen katten te zien op de foto's. De arme dieren waren echt in shock door het lawaai van de drilboren en de rommel in het asiel. Sommige waren zo gestrest dat de dierenarts eraan te pas moest komen... Als alles helemaal klaar is sturen we nog wat meer foto's van hoe het er uiteindelijk uitziet.'
Nu is het zover: de radiatoren zijn allemaal geïnstalleerd, alles is schoongemaakt en de katten zijn gewend. U kunt het allemaal zien op bijgaande foto's. En ze zitten er deze winter lekker warmpjes bij!

Met dank aan onze donateurs voor hun bijdragen...