Aanmelden nieuwsbrief

Geef hieronder a.u.b. uw naam en e-mailadres op om onze nieuwsbrief in het vervolg digitaal te ontvangen.
Wilt u ook uw adresgegevens opgeven zodat wij u kunnen uitschrijven voor de papieren versie?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Hulp aan dieren in nood


Stichting Buitenlandse Asielen (SBA) biedt structurele hulp aan zwerf- en afstandsdieren in het buitenland. Wij doen dat door financiële, morele en materiële steun te geven aan armlastige dierenasielen over de hele wereld, met een accent op Zuid- en Oost-Europa.

De hoge kwaliteit van de dierenopvang zoals wij die in Nederland kennen, is uniek. In grote delen van de wereld is het echter een stuk slechter gesteld. Daar komen nog uitgebreide populaties zwerfhonden en -katten voor, die een ellendig bestaan aan de rand van de samenleving leiden. De dieren zijn ondervoed, worden geteisterd door ziektes, huidaandoeningen en parasieten, en worden als paria behandeld. Hun enige perspectief is een vroegtijdige, ellendige dood na een leven van ontberingen.

Zonder ingrijpen van de mens komt er geen verandering in deze situatie. Gestructureerde opvang en verzorging is nodig om het leven van deze dieren draaglijker te maken. Gelukkig zijn er in diverse landen steeds meer dierenvrienden die zich het lot van de zwerfdieren aantrekken en er iets aan doen. We hebben het dan over vrijwilligers die vaak met zeer beperkte middelen asielen opzetten, waar ze zwerfdieren liefdevol opvangen en verzorgen. Deze zeer gemotiveerde en gepassioneerde mensen kampen vaak met een chronisch tekort aan geld, materialen en know-how. De SBA ziet het als haar belangrijkste taak om hen hier structureel bij te helpen.

Op deze website houden wij u actueel op de hoogte van het reilen en zeilen van de 19 buitenlandse asielen die wij ondersteunen. Daarnaast leest u hier meer over onze organisatie, onze werkwijzeen hoe u ons kunt helpen bij het belangrijke werk dat wij doen.

 


We hebben ons privacybeleid bijgewerkt

Beste SBA-er,

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het belangrijkste doel van deze nieuwe privacywetgeving is een nog betere bescherming van uw persoonsgegevens. Ook de SBA gaat bewust met uw persoonsgegevens om. Met deze mail willen we u informeren over ons nieuwe privacybeleid. U hoeft niets te doen.

 

Wat is er veranderd?

We hebben onder andere aanvullende informatie opgenomen in onze privacyverklaring over de specifieke persoonsgegevens die wij verwerken, maar ook informatie waarvoor wij uw gegevens gebruiken en wie uw gegevens mogen inzien of verwerken.
Een belangrijke aanvulling in de privacyverklaring is een overzicht van privacyrechten die u kunt uitoefenen. Bovendien hebben we aangegeven wat u kunt doen om deze rechten uit te oefenen.
De gehele privacyverklaring kunt u hier raadplegen.

 

Vragen?

Uiteraard gaat de SBA altijd zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor terecht via stichtingbuitenlandseasielen@gmail.com
Dank voor uw betrokkenheid!


Groet,
Stichting Buitenlandse Asielen

J. Kok
secretaris