1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Disclaimer

De Stichting Buitenlandse Asielen  besteedt de grootst mogelijke zorg aan de teksten en beelden op deze website. Desondanks kunnen we geen garantie geven dat informatie te allen tijde volledig en correct is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.


Copyright

De Stichting Buitenlandse Asielen vindt het belangrijk dat haar standpunten verspreid worden om in het buitenland meer dierenwelzijn te bewerkstelligen. Toch rust op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op s-b-a.info.nl  copyright dat toebehoort aan de Stichting Buitenlandse Asielen. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan stichtingbuitenlandseasielen@gmail.com . Vermeld hierin duidelijk welk materiaal je wilt gebruiken en voor welke doeleinden. De Stichting Buitenlandse Asielen zal in geen geval toestemming geven voor gebruik van materiaal als dit wordt ingezet voor:

  • doeleinden die in strijd zijn met het beleid of de standpunten van de Stichting Buitenlandse Asielen;
  • commercieel gebruik of persoonlijk gewin.


Informatie of suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. 
Materiaal en berichten die de Stichting Buitenlandse Asielen naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door de Stichting Buitenlandse Asielen vrij gebruikt te worden, zonder dat daar toestemming voor nodig is.


Gebruiksvoorwaarden en toepasselijkheid

Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Buitenlandse Asielen, alsmede op de via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ('de Informatie'). Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.


Bezoek

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, bots en/of spiders, met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.


Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Stichting Buitenlandse Asielen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Stichting Buitenlandse Asielen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kun je het gebruik van cookies uitschakelen of je keuze resetten. Let op: Wanneer je cookies uitschakelt, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.