Autoclaaf van onschatbare waarde voor Turks asiel

15 april 2018 - Vorig jaar hielpen wij het asiel in Istanbul desgevraagd bij de aanschaf van een nieuwe autoclaaf, een duur apparaat dat gebruikt wordt bij het steriliseren van operatie-instrumenten en en -hulpmiddelen. Het apparaat is van onschatbare waarde gebleken. Met dank aan onze donateurs.
Istanbul autoclaaf 2Istanbul operatieTavsanli
In de autoclaaf worden operatie-instrumenten gesteriliseerd                                      Operaties gaan continu door

De autoclaaf is vooral belangrijk bij de veelvuldige castratie- en sterilisatieacties die het asiel op touw zet om de zwerfhondenpopulatie aan banden te leggen. Inmiddels is hij volop in gebruik bij het werk van het asiel in de provincie. Doordat men over dit apparaat kan beschikken, kan het uitvoeren van sterilisaties en andere operaties continu doorgaan - zie de foto's. Dierenarts Murat Bekhan is er dolblij mee: 'Deze machine is echt enorm belangrijk. Nogmaals dank voor jullie bijdrage, het kunnen werken met goede spullen betekent heel veel voor de voortgang van onze sterilisatieprojecten!'

Torre Argentina steunt op toerisme en... de SBA

31 maart 2018 - Onlangs kregen we een update uit Rome, van de zwerfkattenopvang Torre Argentina. Het gaat er goed, dankzij de vele donaties van de duizenden toeristen die dagelijks langkomen, en de steun van de SBA. De foto is gemaakt door een enthousiaste toerist.
Rome 2018maart2
Het asiel Torre Argentina is gevestigd in het midden van de stad, tussen de indrukwekkende ruïnes van het antieke Rome. De katten bieden de toeristen een boeiend plaatje, en dat levert de broodnodige donaties op waar het asiel de dagelijkse kosten mee kan dekken. Ze werken er aan het zwerfkattenprobleem met sterilisatieacties en vangen kansloze zwerfkatten permanent op. Bij het steriliseren volgt men het TNR-systeem (Trap, Neuter en Return): de katten worden gevangen, gesteriliseerd en dan teruggebracht naar de kolonie waar ze vandaan komen. Daar worden ze verzorgd door een "gattara", een kattenvrouw. Dieren die niet teruggeplaatst kunnen worden, worden opgevangen: alle kittens, blinde, oude, zieke, gewonde katten kunnen daar op rekenen. Vooral de kittens vinden uiteindelijk een baasje.

SBA blijft het asiel in Rome helpen met hun goede werk. U kunt ons daar bij helpen met een bijdrage op bankrekening NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast heel hartelijk dank!

Overvol asiel op Sri Lanka draait prima

16 maart 2018 - Onlangs kregen we een update uit het verre Sri Lanka. In het door SBA gesteunde asiel Gohagoda in Kandy  zijn op dit moment 200 honden opgevangen. Een overvol asiel, maar het draait prima.
Maart2018 Kandy2 kopieMaart2018 Kandy kopie
Het asiel is gevestigd bij het woonhuis van eigenaresse Rohini de Silva. Ze heeft het asiel speciaal voor de opvang van honden laten bouwen. Het asiel is gericht op de opvang en (medische) verzorging van zwerfhonden in alle leeftijdsklassen. Het asiel is ook preventief bezig het zwerfdierenprobleem aan te pakken door middel van het steriliseren en castreren van zwerfhonden. Daar worden de meeste kosten voor gemaakt. Nadat de dieren zijn behandeld, worden ze weer vrijgelaten. Dieren die daar niet meer geschikt voor zijn, worden opgevangen. De dieren worden er goed verzorgd, voor pups wordt altijd een baasje gezocht.

Het asiel in Siena, Italië groeit steeds verder

05 maart 2018 - Het gaat goed met SOS Animali International, het asiel van Helmut Eiber en Helga Wallrath. Echter doordat zij zo ruimhartig dieren opvangen, moet het asiel steeds maar verder worden uitgebreid. Er moet steeds meer land worden bijgetrokken, waarop weer nieuwe verblijven kunnen worden gebouwd.
SIENA maart 2018 honden ThomasSIENA maart 2018 honden
SOS Animali International vangt tussen de 70 en 80 honden en meer dan 200 katten op. Ze doen dat op een zeer uitgestrekt terrein (zie de foto hierboven van de witte honden die vrij rondlopen). Het gaat niet alleen om dieren uit Italië, maar ook uit Bosnië-Herzegovina, Spanje, Roemenië, Rusland en Marokko. Vaak betreft het zieke, oude en getraumatiseerde dieren die niet meer herplaatst kunnen worden, en die hier nog een mooie en rustige laatste levensfase hebben. Jongere dieren en pups en kittens worden tijdelijk opgevangen tot er een nieuw tehuis is gevonden. De dieren worden van de straat geplukt en uit gemeentelijke hondenopvangcentra gehaald, waar het geen pretje voor ze is. Ook probeert SOS Animali de plaatselijke bevolking bewust te maken van wat verantwoord huisdierenbezit inhoudt en brengt zij het belang van sterilisatie en castratie van dieren onder de aandacht.

Omdat het asiel steeds (grote) kosten moet maken om alle uitbreidingen te bekostigen, blijft SBA hen met een vast bedrag per jaar steunen. Met dank aan onze donateurs!

Storm en overstromingen teisteren asiel Koh Samui

19 februari 2018 - Van Brigitte Gomm =, beheerder van het asiel op Koh Samui, Thailand,  kregen we weer eens slecht nieuws: storm en overstromingen zorgden voor veel schade!
Koh Samui 2018febKoh Samui 2018feb2
Beheerder Brigitte Gomm laat ons weten dat er de laatste tijd weer het nodige onheil over het asiel is gekomen. Belangrijkste nieuws is dat er de nodige stormen hebben gewoed, gepaard gaande met hevige overstromingen. 'Ook ons asiel heeft onder water gestaan. Met als gevolg dat we veel schade hebben aan PC’s, ventilatoren, telefoons, enzovoort. Eigenlijk is bijna alles dat op stroom werkt al dan niet tijdelijk onbruikbaar geworden. We hebben daar weer veel tijd, geld en energie in moeten steken om alles weer op orde te krijgen...'

'Eigenlijk is bijna alles dat op stroom werkt
al dan niet tijdelijk onbruikbaar geworden'

Het Dogs Rescue Centre Samui verzorgt de opvang, medische verzorging en herplaatsing van zwerfhonden en –katten (zie foto's). Ook pakt het asiel het zwerfdierenprobleem aan door middel van castratie- en sterilisatieacties en voorlichting aan de bevolking. Speciale aandacht geeft het asiel aan de honden en katten die in de boeddhistische tempels op Koh Samui leven. Daarbij werken zij samen met de boeddhistische monniken ter plekke.
SBA wil het asiel graag helpen deze tegenslagen te boven te komen. U kunt ons daar bij helpen met een bijdrage op bankrekening NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast heel hartelijk dank!